Om oss

AktivFysioterapi er eid av fysioterapeutene Nina Nergård, Gro Westerhagen Ilseng og Anette S. Saghaug.


nina1Nina Nergård
er utdannet ved helsefaghøgskolen i Tromsø i 1997. Hun jobber med bekkenproblematikk, slynger, nevrologi (Bobath), ortopedi, treningsterapi og akupunktur. Har grupper i sal og noe hjemmebehandling.

Nina har driftsavtale med Nes kommune, og man må derfor ha henvisning fra lege for å få time.

 
gro1Gro Westerhagen Ilseng
ble ferdig utdannet ved Høgskolen i Oslo 1998. Hun jobber  mest med nevrologi (Bobath), ortopedi, medisinsk treningsterapi, slynger, bekkenproblematikk og kompleks rehabilitering både innen nevrologi og ortopedi. Har grupper i sal og noe hjemmebehandling.

Gro har driftsavtale med Nes kommune, og man må derfor ha henvisning fra lege for å få time.

anette1

Anette S. Saghaug er autorisert fysioterapeut og ble ferdig utdannet fra Skodsborg Fysioterapiskole i Danmark i 2005. Hun har erfaring fra privat praksis, kommunehelsetjeneste, sykehus, idrett og bedriftshelsetjeneste. Med sin brede erfaring har hun solid kompetanse på å tenke helhetlig rundt forskjellige helseutfordringer.

Anette har driftsavtale med Nes kommune, og man må derfor ha henvisning fra lege for å få time.

Stig-André Hansen er autorisert fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har erfaring fra kommunehelsetjeneste, sykehus, rehabiliteringssentre, idrett og privat praksis.

Stig-André jobber helprivat, det vil si at han ikke har tilskuddsordning gjennom det offentlige. I gjengjeld får du time raskt etter henvendelse til konkurransedyktige priser.

Nes kommune skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning. Det er utarbeidet en prioriteringsliste som fysioterapeuter med driftsavtale skal følge og vi må alle bidra til å møte samhandlingsreformens utfordringer. Ved AktivFysioterapi samarbeider vi med andre faggrupper, andre helseinstanser og kommunen.
Det er et stort press på fysioterapitjenesten i kommunen og det er derfor utarbeidet prioriteringslister. Det er fysioterapeuten som skal vurdere fremgang og prioritering uavhengig av rett til «fri behandling» eller frikort. Dette kan medføre at prioriteringene fysioterapeuten tar ikke alltid er i tråd med hva pasientene selv ønsker og håper. Pasientene har selv ansvar for å følge opp anbefalinger og råd angående videre trening og oppfølging.